Klubmesterskab

Klubmesterskabet lørdag den 28. marts 2015 var en 3-i-1 pakke, da vi holdt generalforsamling først, så spillede vi klubmesterskab, og til sidst var der fællesspisning på restaurant Wok Sushi.

Lidt fra generalforsamlingen

Svend aflagde beretning, og der blev drøftet borde, klublokale, ungdomstræning m.m. Bestyrelsen vil undersøge indkøb af 1-2 borde, og der indkøbes kaffemaskine.

Jan Hansen aflagde regnskab, der udviste et overskud på 4.068 kr. og der er uændret budget for næste sæson samt uændret kontingent 850 kr.

Der var ingen der stillede op til formandsposten, så vi står pt. uden formand. Bjarne Jacobsen blev valgt til sekretær.

Og så det vigtige klubmesterskabet!

Morten havde som tidligere år forberedt på en lang og sej turnering med masser af kampe. Det var alle mod alle og der var givet point i forhold til ratingtallene (nogle have måske fået en lidt for lav rating, men skidt-pyt!).

Resultatet ser således ud:

1. Peter Nielsen, 12 kampe
2. Thomas Olsen, 9 kampe
3. Børge Laursen, 9 kampe
4. Jan Ipsen, 7 kampe
5. Brian Brammer, 7 kampe
6. Michal Jensen, 7 kampe
7. Jan Hansen, 5 kampe
8. Morten Wiinberg, 5 kampe
9. Allan Pedersen, 5 kampe
10. Svend Sørensen, 4 kampe
11. Per Sander, 4 kampe
12. Bjarne Jacobsen, 3 kampe
13. Kenneth Hansen, 2 kampe (udgik med skade midt i turneringen)
14. Kent Høilund, 1 kamp

 Og så var der buffet på Wok Sushi!

Efter klubmesterskabet samledes vi til en gang buffet på Wok Sushi og hyggeligt samvær. Flere fortsatte ud i Taastrups natteliv og nogle tog hjem.

Diverse billeder og videoer fra klubmesterskabet:

Klubmesterskab_TIK_Bordtennis_1_28.03.2015    Klubmesterskab_TIK_Bordtennis_2_28.03.2015

Klubmesterskab_TIK_Bordtennis_3_28.03.2015

Klubmesterskab_TIK_Bordtennis_4_28.03.2015 Klubmesterskab_TIK_Bordtennis_5_28.03.2015