Forside

Nyt 15/08-021
Ungdomstræning starter Mandag dem 6/9-2021
Træning mandag og onsdag fra 17.00 til 18.30.
Kom frisk.

TIK bordtennis 10-9-2021
Referat af ordinær generalforsamling afholdt i festsalen d. 6-9-2021 på Parkskole.


1. Valg af dirigent
Jesper Kirkegaard blev valgt og konstaterede, at den udskudte generalforsamling var lovlig indkaldt
og dermed beslutningsdygtig. Der mødte 10 medlemmer op. Generalforsamlingen blev forsinket på
grund af Corona restriktioner.
a) Formandens beretning ved Peter Nielsen
Beretningen blev drøftet og enstemmigt vedtaget. (se bilag)


b) Eventuelle udvalgsberetninger
Ingen udvalg og derfor ingen beretninger.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet gennemgået af kassereren og blev vedtaget uden anmærkninger.


4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget med følgende bemærkning: Vi ved ikke om ØM
næste år bliver afholdt, derfor er indtægten på Kr. 6000.- i budgettet usikkert. Kontingentet blev
foreslået sat ned til halv pris for indeværende sæson da turneringen blev aflyst. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget og kontingentet er for indeværende sæson på kr. 425.- for både seniorer og
ungdom.


5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.


6. Valg
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Peter Nielsen og Henrik Fischer er på valg og genopstiller.
Peter Nielsen og Henrik Fischer blev valgt uden modkandidater og fortsætter dermed som formand
og sekretær.


Bestyrelsen består herefter af:
Formand Peter Nielsen tlf.24244805 pn71@tdcadsl.dk
Kasserer Bjarne Jacobsen tlf. 2491 5551 bjjacobsen@stofanet.dk
Sekretær Henrik Fischer tlf. 2219 8999 hf@fischerblomster.dk


b) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år.
Jesper Kirkegaard blev valgt som 1. suppleant og Jan Hansen som 2. suppleant.
c) Valg af revisor for 1 år. På valg er Allan Pedersen
Allan Petersen blev valgt uden modkandidater.
d) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Jesper Hovgesen blev valgt.


7. Eventuelt
Det blev foreslået at købe nogle gode bolde samt nye bat til ungdom. Peter følger op.
Peter tager kontakt til Bordtennis Danmark vedr. afklaring på om der afvikles stævne 2. weekend i januar.

mvh
Bestyrelsen
TIK Bordtennis
Dirigent Jesper Kirkegaard Referent Henrik Fischer

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Peter Nielsen tlf.24244805 pn71@tdcadsl.dk
Kasserer Bjarne Jacobsen tlf. 2491 5551 bjjacobsen@stofanet.dk
Sekretær Henrik Fischer tlf. 2219 8999 hf@fischerblomster.dk


b) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år.
Jesper Kirkegaard blev valgt som 1. suppleant og Jan Hansen som 2. suppleant.
c) Valg af revisor for 1 år. På valg er Allan Pedersen
Allan Petersen blev valgt uden modkandidater.
d) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Jesper Hovgesen blev valgt.


7. Eventuelt
Det blev foreslået at købe nogle gode bolde samt nye bat til ungdom. Peter følger op.
Peter tager kontakt til Bordtennis Danmark vedr. afklaring på om der afvikles stævne 2. weekend i januar.

mvh
Bestyrelsen
TIK Bordtennis


Dirigent Jesper Kirkegaard

Referent Henrik Fischer

Formandens beretning TIK bordtennis
Fremlagt på generalforsamling d. 6-9-2021
Det har været en spøjs sæson, vi startede op med diverse restriktioner.
Afspritning af borde og bolde. Nogle nåede også at spille et par kampe.
I starten af december blev vi lukket helt ned.
Så der blev desværre hverken turnering, julefrokoster eller klubmesterskaber. Men vi kommer stærkt
tilbage i den kommende sæson. Snart vil det hele være planlagt.
Vi holdt bestyrelsesmøde over Teams, hvor vi foreslog, at der skulle være halvt kontingent den kommende
sæson.
Jeg håber, at vi bliver de samme eller flere i den kommende sæson, både i senior og ungdomsafdelingen.
Husk nye som tidligere medlemmer er mere end velkomne.
Svend har sagt ja til at træne ungdommen igen i år. Tak for det.
Håber vi får en masse gode kampe og oplevelser i denne sæson.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og deres gode indsats.

Formand Peter Nielsen