Forside

Nyt
Der er fuld gang i ungdoms træningen.
Træning mandag og onsdag fra 17.00 til 18.30.
Kom frisk.

Stillinger
Der er nu gang i holdturneringerne for seniorspillerne – se de foreløbige stillinger herunder.
Serie 1: https://bordtennisportalen.dk/DBTU/HoldTurnering/Stilling/#2,42020,13091,4006,4004,,,,

Serie 2: https://bordtennisportalen.dk/DBTU/HoldTurnering/Stilling/#2,42020,13096,4006,4004,,,,

Serie 3: https://bordtennisportalen.dk/DBTU/HoldTurnering/Stilling/#2,42020,13104,4006,4004,,,,

Fra sidste generalforsamling d. 7/9/2020
Referat af ordinær generalforsamling afholdt i festsalen d. 7-9-2020 på Parkskole.

 1. Valg af dirigent

Jesper Kirkegaard blev valgt og konstaterede, at den forsinkede generalforsamling var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Der mødte 10 medlemmer op.

 1. a) Formandens beretning ved Peter Nielsen

Beretningen blev drøftet og enstemmigt vedtaget. (se bilag)

 1. b) Eventuelle udvalgsberetninger

Ingen udvalg og derfor ingen beretninger.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Da kassereren var på ferie blev regnskabet gennemgået af Allan Petersen. Regnskabet blev vedtaget uden anmærkninger

 1. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår

Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget med følgende bemærkning: Vi ved ikke om ØM næste år bliver afholdt, derfor er indtægten på Kr. 6000.- i budgettet usikkert. Kontingent er uændret: seniorer Kr. 850.- årligt og ungdom kr. 850.- årligt.

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

 1. Valg
  a) Valg af bestyrelsesmedlem: Bjarne Jacobsen er på valg og genopstiller.

Bjarne Jacobsen blev valgt uden modkandidater og fortsætter dermed som kasserer.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Peter Nielsen tlf. 2424 4805 pn71@tdcadsl.dk

Kasserer Bjarne Jacobsen tlf. 2491 5551 bjjacobsen@stofanet.dk

Sekretær Henrik Fischer tlf. 2219 8999 hf@fischerblomster.dk

 1. b) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Ingen opstillere

 1. c) Valg af 1 revisor for 1 år. På valg er Allan Pedersen

Allan Petersen blev valgt uden modkandidater.

 1. d) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

Jesper Hovgesen blev valgt.

 1. Eventuelt

Der er kommet nye regler for reserver osv. Det blev aftalt at bestyrelsen sætter sig ind i de nye regler og giver holdlederne besked. Der ønskes klare retningslinjer for reserver internt i klubben. Det blev drøftet om der altid skal sættes det stærkeste hold selvom spilleren evt. bliver låst. Nye holdskemaer bliver printet og lagt i skabet. Salg af øl og vand droppes, da underskuddet er for stort!

Mvh
Bestyrelsen
TIK Bordtennis

Dirigent Jesper Kirkegaard
Referent Henrik Fischer


Formandens beretning.

Ja, det har været en meget anderledes år, nok mest på grund af Corona.

Midt i marts lukket kommunen klubben helt ned og vi er først kommet i gang igen for 3 uger siden.

Der bliver vasket borde og sprittet hænder.

Jeg håber at vi kan holde på de medlemmer vi har og også få en masse nye.

Da vi måtte lukke klubben, blomstrede ungdommen, der var omkring 15 til 20 til træning hver gang.

De har også fået deres egen Facebookside, her kan man dele diverse info.

Rasmus som var ungdomstræner måtte desværre stoppe  på grund af nyt job, vi er dog så heldig at Svend gerne vil overtage jobbet (tusind tak for det).

Vi fik dog afholdt en super hyggelig julefrokost i det forgangene år.  Håber at vi både kan holde klubmesterskab og julefrokost i dette år.

Vi nåede at spille det fleste af turneringerne færdig. Dem der ikke blev spillet færdig, Valgte man til sidst at sige stillingen var som var den dag man lukket ned.

Vores serie 1, kreds 6 TIK 1. Fik en 4 plads.

Vores serie 1, kreds 5 TIK 2. Fik en 8 plads.

Vores serie 2, kreds 11 TIK 3. Fik en 3 plads.

Veteran 50 kom til 1.division opspil.

Vi tilmelder 4 hold i denne sæson. To serie 1 hold, et serie 2 hold og et serie 3 hold. Så vi skal nok være god til at hjælpe hinanden med nogle reservetjanser, da vi kun lige er nok spiller.

Vi har kampdage onsdag og torsdag.

Så skal jeg huske og sige tak til Fritid og kultur i Tåstrup kommune, TIK kontoret og pedellerne på parkskolen og ikke mindst ØBTU.

Jeg vil også takke bestyrelsen Fischer og Bjarne for et godt samarbejde.

ØBTU er blevet nedlagt (31 august 2020), så nu skal holdturneringen og andre opgaver udføres af Bordtennis Danmark.

Der er ingen der ved, hvad det sker med vores stævne ØM nede i TIK hallen, men det er noget bestyrelsen vil finde ud af.

Jeg håber på en super sæson, en masse nye medlemmer både unge og seniorer.

Peter Nielsen
Formand tik bordtennis